İFSAK Belgesel Lab, 2014 yılında Altan Bal ve Murat  Coşkunçay tarafından, okumaya, seyretmeye ve üretmeye meraklı amatör fotoğrafçılara yönelik olarak İFSAK çatısı altında kuruldu. İFSAK’da üretime devam eden fotoğraf gruplarından biridir.

Belgesel Lab üyeleri fotoğraf ve videolardan oluşan  görsel hikayeler üreterek,  birbirimizi anlama çabalarına katkıda bulunmaya çalışır.Grup üyeleri İFSAK’da düzenli olarak toplanarak ürettiklerini paylaşır, fikir alış verişi yaparlar.

Yeni katılımlara her zaman açık olan Belgesel Lab’ın hali hazırdaki üyeleri:  Arzu Dedeoğlu,  Canan Ulusoy, Esra Korur, Gül Ayşe Çetin,Ilgın Soycan, İlker Burdur, İsmail Vatansever,  Metin Ofluoğlu, Murat Baykara, Murat Bergi,  Muhammed Sarın, Murat Dikici, Ramiz Şahin, Sibel Özben Baydemir, Sevil Alkan, Suzan Pektaş, Tolga Büyükada, Yusuf Ak.

Grubun editörlüğünü ve danışmanlığını  Altan Bal üstlenmiştir.

Bir anlatım dili olan Belgesel Fotoğraf aracılığı ile İFSAK üyelerinin bilgi, beceri ve deneyimlerini ortak amaç için kullanarak yeni bireysel ya da toplu projeler üretmek. Grup üyelerinin bilgi ve deneyimlerini artırmak için seminer, araştırma, gezi ve, söyleşiler düzenlemek.

Toplumsal olaylara dikkat çekmek, fakındalığı artırmak, gurup üyelerinin ulusal ve uluslar arası platformlarda kendilerini ifade edebilecek eserler üretmelerini sağlamak.

Belgesel LAB, belgesel projeler üretmeye istekli grubun üretim disiplinine ayak uydurabilecek,  tüm belgesel fotoğraf meraklılarının katılımlarına her zaman açıktır. Belgesel LAB’a yeni üyeler,   İFSAK çatısı altında gerçekleşen, danışmanlığını Altan Bal’ın yaptığı  Belgesel Fotoğraf, Foto-Röportaj atölyelerine katılan öğrenciler arasından, üretim disiplini gösteren,  katılımcılar arasından davet edilir.  Gruba katılan öğrencilerin İFSAK üyesi olması zorunludur.

Danışman: Altan Bal

Danışman Yardımcısı: İsmail Vatansever

 

Altan Bal
Ramiz Şahin
Murat Coşkunçay
Yusuf Ak
Metin Ofluoğlu
Ayşe Özkeşkek
İsmail Vatansever
Esra Bal
Suzan Pektaş
Ilgın Soycan
Murat Baykara
Murat Dikici
Tolga Büyükada
Canan Ulusoy
Bülent Küçük
Banu Tutu
Murat Bergi
Arzu Dedeoğlu
Aysu Bilgiç
Sibel Özben
Cenk Erdoğan
Aykut Hakkut
Muhammed Musab Sarin
İlker Burdur
Neslihan Oruç
Hatice Çevik