Proje Danışmanı: Özlem Gün Bingöl
Proje Başlama Tarihi: 24 Aralık 2019

Proje Bitiş Tarihi: 5 Haziran 2020
Toplantılar 2 Haftada bir yapılacaktır.

Doğa ve onun bir parçası olan insan kaçınılmaz bir biçimde etkileşim içindedir. Bu nedenle de bozulan doğal hayat tüm canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Çevre sorunlarının önemli nedenlerinden biri olan hızlı nüfus artışı beraberinde plansız kentleşmeyi getirmiştir. Bunun doğal sonucu olarak da kentsel çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Plansız kentleşme ve altyapı yetersizlikleri insanları önemli çevre sorunları ile karşı karşıya getirmiştir. Gecekondulaşma ve betonlaşma süreçleri de birçok çevre sorununu tetiklemiştir.

Ayrıca plansız kentleşmeye paralel olarak plansız endüstrileşme ortaya çıkmış, buna bağlı olarak yeterli altyapı ve organizasyona sahip olmayan sanayi alanları birçok çevre kirliliğine neden olmuştur. Özellikle sanayi kaynaklı hava kirliliği artmış, tarım alanlarındaki yanlış uygulamalarla toprak kirliliği ortaya çıkmış, su kaynakları giderek azalma ve kirlenme sürecine girmiştir.

Projemizin amacı; toprak, su, hava, görüntü, gürültü, ışık, ruhsal ve kültürel kirlilik başlıkları altında toplayabileceğimiz çevre sorunlarına dikkat çekmektir. Geleneksel ve deneysel fotoğraflarımızla farkındalık yaratarak çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilme anlayışına ve arayışına katkıda bulunabilmektir.

 

 

Konu ile ilgilenen üyelerimizin 23 Aralık Pazartesi gününe kadar iletisim@ifsak.org.tr adresinden kayıt yaptırmaları ve 24 Aralık Salı günü saat 19.30 da yapılacak toplantıya katılmaları gerekmektedir. Proje sonunda sergi, albüm vb. oluşturulacak baskıların masrafları katılımcılara aittir. İFSAK Mekan konusunda destek verecektir.

İFSAK SEMİNER VE ATÖLYELER BİRİMİ

Temel Fotoğraf Semineri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için;

Tel: 0212-292 42 01

E-Mail: iletisim@ifsak.org.tr

Web: http://www.ifsak.org.tr

Danışman hakkında.

Danışman Profili

Proje aidat borcu olmayan tüm üyelerimize açık ve ücretsizdir.