Derneğimizin en önemli itici gücü Üyelerimizin gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmalarıdır. İFSAK çatısı altında üretmek ve paylaşmak için bir araya gelen Üyelerimizle benzeri olmayan çalışmalar gerçekleştirmek görüşünden hareketle İFSAK Üyelerinin katılımcı olduğu Grubu geçen yıl oluşturmuştuk: İFSAK Kavramsal Fotoğraf Grubu. 

Üyelerine, konuyla ve fotoğrafla ilgili teknik, kültürel bilgilerin verildiği, periyodik toplantılarla bilgilerin
pekiştirildiği eğitim ve uygulama ortamının yaratılması. Bu çalışmayla, İFSAK aidiyetinin, arkadaşlığın
geliştirilmesi, İFSAK’ a ve gruba yeni üyeler kazandırılması, grup üyelerinin bu alandaki genel kültürünün
arttırılarak fotoğraf üretiminin sağlanması.

Konulacak belli zaman hedefleri doğrultusunda, üretilmiş fotoğraflardan sergi, sunum ve kitap
hazırlayarak hem katılımcıları motive etmek hem de grubun çalışmalarını bir İFSAK çalışması olarak
fotoğraf ve sanatseverlerle buluşturmak.

İFSAK Kavramsal Fotoğraf Grubuna, daha önce katılımda bulunmamış İFSAK Üyeleri de katılımda bulunabilecektir. 

Danışmanlar;

Tanju Akleman 
Özcan Yaman

Yener Gürgün
Aylin Öztürk
Hakan Yaman
Nuray Özgülnar
HAMZA YILDIZ
Nihal Eken
Cem Önal
Ayşe Feyhan Türker
GÜLİZAR AKTAŞ
Zeliha Çengerme
Mustafa Öz
Güney Özlem Bayraktar