Özcan Yurdalan ile Belgesel Fotoğraf Atölyesi


20 – 21- 22 Mart 2020


Cuma : 19.30 – 22.00, Cumartesi : 10.00 – 19.00, Pazar : 10.00 – 21.00 

ÖZCAN YURDALAN İLE BELGESEL FOTOĞRAF ATÖLYESİ

SÜRE:  26-30 SAAT 
KATILIMCI SAYISI:  Max. 15 kişi – Min. 10 kişi
ÇALIŞMA SAATLERİ : Cuma : 19.30 – 22.00, Cumartesi : 10.00 – 19.00, Pazar : 10.00 – 21.00 
DERS TARİHİ: 20 – 21- 22 Mart 2020
En fazla 15 katılımcı alınacaktır.

KATILIM KOŞULLARI : 
Fotoğraf çekmeyi bilmek.
Hangi türden olursa bir fotoğraf makinesine sahip olmak. Atölye çalışmasına aksatmadan devamı taahhüt etmek.

AMAÇ:
Fotoğrafçıların çektikleri her kare, gösterdikleri her fotoğraf, aynı zamanda onların hayata bakışıdır, hayattan ne anladıklarıdır ve gerçekle kurdukları ilişkinin yansımasıdır. Belgesel fotoğrafçılar yakın çevrelerine, yaşadıkları topluma ve çağa tanık olmaya çalışırken çokça kullandıkları yöntem foto röportajdır. Tanık oldukları hikayeyi bir dizi fotoğrafla anlatırken artistik düzeyi gözetir, yaratıcı uygulamalara başvururlar. Amaçları hayatı estetize etmek değil, gerçekliği anlamaya çalışmaktır.

GEREKÇE:
Bu kitap üç nedenle yazıldı. Biri, bunca zamandır emek verip çaba harcadığımız fotoğraf nedir ne değildir, toplumsal işlevi nasıl olur konusunu ele almaktı. İkincisi, röportaj fotoğrafçılığının Türkiye’de yeniden gündeme geldiği son yıllarda bir taraftan yaygınlaşırken diğer taraftan hızla içinin boşaltılmasından duyulan endişeydi. Üçüncüsü ise uzun zamandır atölye çalışmalarında ve kendi pratiklerimizde uyguladığımız fotoröportaj yönteminin yazılı hale getirilmesiydi. 
Bu üç nedenle ortaya çıkan kitap aslında topluca bir tartışma ihtiyacının ifadesi olarak görülmeli. Burada dile getirilen fikirler ve önerilen yöntemler, bugün bulunduğum yerden baktığım zaman gördüklerimdir ve mutlak doğruları, değişmez gerçekleri, tek modelleri ifade etmez. 
İnsanla doğrudan ilişki kuran görsel bir dil olan fotoğraf, bunca yaygın olduğu günümüzde, toplumların hayatında önemli bir yer tutar. Aslında maruz kaldığımızı hiç fark etmeden görüntülerle biteviye ilişki içinde olduğumuzu biliyoruz. Fotoğrafın gerek insan yaşamındaki yerini, gerekse toplumsal süreçlerdeki etkisini, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlardaki işlevini izah etmek için düşünmelere ve araştırmalara ihtiyaç duyduğumuz açık. 
Fotoğrafın belgesel olarak kullanımı, içinde yaşamamız için bize dayatılan sınırlara itiraz etmenin ve sorumluluk hissederek hayata müdahil olmanın yaratıcılığa açık alanlarından biri oldu. Dünya tarihinde de, Türkiye’deki kısa ve kesintili varoluşunda da benzer ihtiyaçlar için kullanılan bu alan, güvenilir tanıklıklar üstünden söz kurulan karşılıklı bir iletişim ortamı yarattı. Fotoröportajların anlattığı hikâyeler bir itirazı dile getirdi, muhalif duruşları ifade etti. Başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair fikirleri, görüntü ve yazıyla dile getiren anlatılar fotoröportajlarla yaratıldı. 
80’lerin etkisiyle biçimlenmiş Türkiye fotoğrafının, fotoğraf çevrelerinin ve fotoğrafçı zihniyetinin günümüzdeki durumu açıkça tartışılmadan, belgesel fotoğrafın ve fotoröportajın sahici bir var oluş gerçekleştirmesi oldukça zor. İçeriğinden ayrılarak sadece biçimsel bir araç olarak ele alınması ise sık rastlanan kendiliğinden ve sıradan bir durum. Moda gibi gelip geçiverme hali. Aynı biçimde indirgemeci tutumla ele alınması, net fikirler ve tutumlar sergilenmeden imalarla, inkârlarla bir anda gündem dışına itilivermesi de vakıa. Bizim çevrelerde bu tür tutumların sorumluluğu olmadığı gibi bedeli de yok. Öte yandan belgeselin bunca yıllık Türkiye fotoğrafı tarihindeki hali de pek iç açıcı değil. İşlevsel bir arşiv bulunmadığı gibi, toplumsal hayattan karşılaştırmalar yapabilmek için bilinçle hazırlanmış kapsamlı görsel tanıklıklara da sahip değiliz.

YÖNTEM:
“Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj – Özcan Yurdalan / 2. Baskı – Agora Kitaplığı – 2008” kitabını temel alan uygulamalı atölye çalışmasında katılımcı yöntem uygulanarak etik, estetik, dil, anlatım ve yaratıcılık konularında teorik ve pratik çalışmalar gerçekleştirilir. 

BİLGİ VE GÖRSELLER İÇİN:
www.belgeselfotograf.com. Adresinde “Bir Atölye Modeli-Özcan Yurdalan” başlıklı yazı   

İFSAK SEMİNER VE ATÖLYELER BİRİMİ

Atölye ile ilgili daha detaylı bilgi almak için;

Tel: 0212-292 42 01

E-Mail: iletisim@ifsak.org.tr

Web: http://www.ifsak.org.tr

Danışman hakkında.

ÖZCAN YURDALAN
1955, Adana
1977 yılında AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) kurucuları arasında yer aldı.
1980’e kadar DİSK-Genel İş Sendikası Foto Film Merkezi’nde çalıştı.
1999 Marmara Depremi’nden sonra Dayanışma Gönüllüleri’nin Fotoğrafçı Çocuklar Atölyesi’nde çalıştı.
2000 yılında FV (Fotoğraf Vakfı)  kurucuları arasında yer aldı.
Yedi seyahatname kitabı yayınlandı. Son olarak “Belgesel Fotoğraf Kuramı” isimli kitabı yayınlandı.
Serbest gazetecilik yapıyor, yazıları ve fotoröportajları yayınlanıyor. Uzun yolculuklara çıkıyor.