Kendimizi “İFSAK Tayf” olarak adlandırıyoruz.

“Tayf” ismi, grubumuzda ki çok sesli yapıyı ve aynı disipline bağlı bağımsız çalışma üretimini temsil eder.  

Görsel sanatlara meraklı bir grubuz. 

Amacımız; fotoğraf ve video temelli görsel sanat çalışmaları üreterek yerel görsel sanat kültürü inşasına katkı sağlamak. 

Toplanma amacımız; üretim pratiklerimizi ve kuramsal yönümüzü geliştirmek için yaratıcı çözüm yolları keşfetmek.

“İFSAK Tayf “Grubu Avantajları

İFSAK atölye-seminerlerine ücretsiz katılım

Bireysel proje gelişimi için destek sağlama

Yerel görsel sanat kültürü inşaasına katkı sağlamak

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

18-30 yaş aralığında olmak

DSLR temel bilgi ve becerilerine sahip olmak

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kendinizi tanıtan kısa bir metin

Portfolyonuzdan 5 çalışma

Neden İFSAK Tayf’ a katılmak istediğinize dair kısa bir niyet mektubu

 

Başvuru yapılacak mail adresi: tayf.ifsak@gmail.com

Sosyal medya hespları  :          https://www.instagram.com/tayf.ifsak/

                                                https://www.facebook.com/tayf.ifsak.18/

Adem Hayır
Ahmet can Nephanoğlu
Ali Taşer
Batuhan Çağlar
Betül Karavelioğlu
Berke Kaygın
Büşra Balcı
Cem Yücel
Deniz Bayat
Dilara Tan
Elanur Ayık
Emre Tuncel
Eyüp Esat Er
Gülen Kılıçkaya
Kubilay Karslı
Laçin Atbaş
Meryem Melek öse
Pınar Ardıç
Rabia Başa
Talip Bakımlı
Tolga Eroğlu
Ulaş Konukçu
Yazgül Davut
Zafer Aras

Danışman: Kubilay Karslı