Grubun Amacı Toplumsal cinsiyetin hem fotoğraf-sinema camiasındaki temsilleri hem de fotoğraftaki görünüşleri üzerine çalışmak, fotoğraf ve sinema alanındaki eril temsil biçimlerine alternatifler yaratarak hiyerarşik olmayan, eşitlikçi bir çalışma zemini sunmak ve bu alanda üretim
yaparak daha az görüneni görünür kılmaktır.

Toplumsal cinsiyet kavramı çerçevesinde;
1. Farkındalık yaratacak çalışmalar yapmak, etkinlikler organize etmek, geziler
düzenlemek, dijital ve basılı yayın üretmek,
2. Fotoğraf ve sinemada cinsel kimlik-yönelim temsilleri üzerine analitik çalışmalar
yaparak ilgili alanlarda alternatif okumalar ortaya koymak,
3. Türkiye ve Dünya fotoğraf-sinema tarihinde kadın ve LGBTIQ+ fotoğrafçılar üzerine
çalışmak,
4. Hem grup projelerinin hem de grubumuz içindeki bireysel fotoğraf –sinema
projelerinin sergilenmesini ve sunumunu sağlamak,
5. Kadın, LGBTIQ+ fotoğrafçıların ve grubun amaçları çerçevesinde fotoğraf ve film
üretenlerin işlerinin sunumu ve sergilenmesi için organizasyonlar yapmak,
6. Fotoğraf ve sinema dışındaki sanat dallarında da toplumsal cinsiyet temsilleri
üzerine etkinlikler organize etmek,
7. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek, sosyal
sorumluluk projeleri planlamak ve gerçekleştirmektir.

Katılımcıların İFSAK üyesi olması ve temel fotoğraf seminerini tamamlamış olması gerekmektedir.

Danışman: Ayten Ünal

Hülya Üçpınar
Arzu Dedeoğlu
Ayten Ünal
Derya Ulutaş
Hatice Çevik
Hatice Karakan
Güney Özlem Bayraktar
Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu
Sema Kahraman Vurucu
Zeynep Erdoğan
Zeynep Yılmazoğlu